Makul Süre Geçmiş Olmalıdır

Davalı eşin başlangıçta ayrı yaşama hakkının bulunması bu hakkın sonsuza kadar süreceği anlamına gelmez. “….. Davalı kadının başlangıçta ayrı yaşama hakkının bulunması bu hakkın sınırsız süreceği anlamına gelmez. Davalının evi terk tarihi ile ihtar istek tarihi arasındaki süre nazar alındığında davacı İhtar isteğinde haklı olup, davalı kadın ihtara uymamakta haklılığını kanıtlayamamıştır. Boşanma davasının kabulü gerekirken…

Detaylar

Ayrı Yaşamak Konusunda Ortak Arzu Bulunmamalıdır

Karı koca ayrı yaşamak konusunda mutabık kalmışlarsa başka bir anlatımla karı koca karşılıklı anlaşmayla ayrı yaşamakta iseler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 164 hükmü (7 43 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 132 inci maddesi. ) kapsamında bir terkten söz edilemez. AKINTÜRK, s. 221, TEKİNAY, 229, OĞUZMAN/DURAL, s. 120. Tabi ki Bu durumda açılan terk sebebi…

Detaylar

Evlenmenin Butlanı Davası Bulunmamalıdır

Terk Sebebine Dayanan Boşanma Davası açılabilmesi için zorunlu gerçekleşmesi gereken koşullar vardır. Bu koşullar gerçekleşmez ise dava red edilmelidir. Dava öncesinde evliliğin iptali davası (Butlan Davası) mevcut ise yasaya göre boşanma davası olgusunu tüm koşulları oluşmuş olup ayrı olan eş, yargı yolu ile verilen haklı bir ayrı yaşama gerekçesine sahiptir. Bu şekilde alınmış bir kararın…

Detaylar

Ayrılık Kararı Bulunmamalıdır

Ayrı bir boşanma davası veya ayrılık davası varsa boşanma veya ayrılık davası karara bağlanmamış, boşanma veya ayrılık davası karara bağlanmış olup kesinleşmemiş ya da boşanma veya ayrılık davası müracaata bırakılmış ya da feragat edilmiş ya da davanın esastan reddinden sonra yeterli süre geçmemiş olabilir. İhtarın usulüne uygun olup olmadığı kendiliğinden araştırılmak zorunda olduğundan ayrı boşanma…

Detaylar

Tedbir Nafakası Verilmişse Dava Tarihinden Dört Ay Geçmiş Olmalıdır

Konuyu Öncelikle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin hükümlerine göre incelemek gerekmektedir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 161 inci maddesi ile aile ödevlerinin yerine getirilmemesi ya da eylemleri ile diğer eşi tehlike, zarar ya da utanca düşürmeleri durumunda etkilenen taraf hakimden müdahalede bulunmasını isteyebilir. Hakimin ilk yapacağı iş daha ağır kararlar almadan Önce ona ödevlerini hatırlatarak…

Detaylar

Ayrı Davanın Reddinden Sonra Yeterli Süre Geçmemişse

Terk sebebiyle boşanma davasında; eve dön çağrısında bulunabilmek için boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren en az dört aylık sürenin geçmesi zorunludur. (TMK. m. 164). Aşağıda genel kabul görmüş ve yasalarda da açık bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen temyiz nedeni ile yargıtaya giden örnek davalara yargıtayın ayrım gözetmeksizin aynı kararı verdiği görülmektedir. Yerel…

Detaylar

Ayrı Dava Müracaata Bırakılmışsa

Konuya öncelikle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin hükümlerine göre incelemek gerekmektedir. TEKİNAY’a göre boşanma davası açıldıktan sonra taraflar barışarak bir araya geldikten sonra ve davayı takipsiz bıraktıkları için dosyanın işlemden kaldırılmasından sonraki terk de haksızdır. TEKİNAY, s. 230. İşlemden kaldırılmış olan boşanma veya ayrılık davasının derdest olduğu sürece 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 132 inci…

Detaylar

Ayrı Dava Karar Bağlanmış Olup Kesinleşmemişse

Peki görülmekte olan boşanma davası sonuçlandı ancak karar henüz kesinleşmemişse ne olacaktır? Karar kesinleşmediğine göre davalı eş ayrı yaşamakta haklı sayılır. Örnek vermek gerekirse; Davacının Yığılca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/124 esas sayılı dosyası ile davalı aleyhine açtığı boşanma davası 13.3.2003 tarihinde ret edilmiş, ancak bu karar henüz kesinleşmemiştir. Hakkında boşanma davası açılmakla davalı kadın ayrı…

Detaylar

Ayrı Dava Karara Bağlanmamışsa

Konuya öncelikle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin hükümlerine göre incelemek gerekmektedir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 162/2 inci maddesine göre boşanma veya ayrılık davası açıldıktan sonra karı kocadan her biri dava devam ettikçe diğerinden ayrı yaşama hakkına haizdir. O halde eşinin açmış bulunduğu bir boşanma veya ayrılık davasına muhatap olan eş ortak yaşamdan ayrılabilir. Ortak…

Detaylar

Ayrı Bir Boşanma Davası Veya Ayrılık Davası Bulunmamalıdır

Ayrı bir boşanma davası veya ayrılık davası varsa boşanma veya ayrılık davası karara bağlanmamış, boşanma veya ayrılık davası karara bağlanmış olup kesinleşmemiş ya da boşanma veya ayrılık davası müracaata bırakılmış ya da feragat edilmiş ya da davanın esastan reddinden sonra yeterli süre geçmemiş olabilir. İhtarın usulüne uygun olup olmadığı kendiliğinden araştırılmak zorunda olduğundan ayrı boşanma…

Detaylar