Genel Olarak Boşanma Davaları

Bosanma Davalarının Açılma Koşulları   Boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak sayabiliriz. Davaların açılma koşulları: 1.Eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel ilişki kurması ( zina yapması ) 2.Eşlerden birinin, diğer eşin hayatına kastetmiş bulunması, 3.Eşlerden birisine diğer eşin,  pek kötü davranması, 4.Eşlerden birisine diğer eşin ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması, 5.Eşlerden birinin…

Detaylar

Sizi Delirten Eşiniz Mi?

Anlaştığınızı sandığınız konularda birdenbire ve açıklamadan fikirlerini değiştirir, planlarınızı, anlaşmanızı bozarlar. Sizin doğrularınızı dikkate almazlar. “Şimdi konuşmak istemediğini biliyorum, ama konuşamazsam çatlayacağım”, “Şunu sevmediğini biliyorum ama…” sürekli kurdukları cümlelerdendir. Özel ilgi beklerler ve bu ilginin gecikmesini yada olmamasını tolere edemezler. Sizin koşullarınız önemli değildir, önemli olan onun o anki ihtiyaçlarıdır. Duygularınızı, paranızı, zamanınızı sömürürler. Sizden…

Detaylar

Neden Bu Kadar Fazla Boşanıyoruz?

NEDEN BU KADAR FAZLA BOŞANIYORUZ? He ne kadar aşkın, sevginin, acının ölçüsü olamazsa da bir kilo acı çektim vs. diyemesek de aşkı bir şekilde ölçmeye çalışalım. 0’dan 100’e kadar derecelendirelim. En ileri düzeydeki aşka %100 diyelim. • AŞK BİR GÖRME KUSURU, EVLİLİKTE BU KUSURUN TEDAVİSİDİR. Aşık olduğumuz kişide neyi görmek istersek onu görür, hangi özellikleri…

Detaylar

Evliliklerde Sadakatsizliğin Nedenleri Ve Çeşitleri

Evliliklerde bir çok özel sorun alanı var Ancak sadakatsizlik bunlar arasında sık rastlanmasına karşın en az anlaşılanı. Sadakatsizlik basit bir anlatımla, evlilik dışında 3. Kişi/kişilerle yaşanan duygusal ve /veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin yada standartlarının çiğnenmesi anlamına gelir. Aldatma ise sadakatsizlik sonucu kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çeşitli yalanlar yada dürüstlük sınırları dışında…

Detaylar

Evlilik 21 Yüzyıla Yakışıyor Mu?

Evlilik 21 Yüzyıla Yakışıyor Mu? Zaman ilerledikçe evlilik anlamsızlaşıyor mu? Değişen ihtiyaçlar evliliği şekillendirip işlevini etkisizleştiriyor mu? Evliliğe tercih edilebilecek yeni şeyler olmalı mı? Artık değişen çağla birlikte birlikte yaşama isminde yeni bir kavram ortaya çıktı. Evlenmeden insanlar birlikte yaşayabiliyorlar. Bu birlikte yaşama modeli evlenmezden önce çiftlere evlilikle ilgili, birbirlerini tanımakla ilgili önemli ipuçları vermiyor…

Detaylar

Terk Nedeniyle Boşanma Davasının Olumlu Netice Verebilmesi için Oluşması Gereken Asgari Şartlar Nelerdir?

Terk nedeniyle açılan boşanma davasının görülebilmesi için: -haklı nedene dayanmaksızın terk eden eşin dört aydır evden ayrı olması -terk eden eşe ihtar çekilmiş olması -ihtara rağmen terk eden eşin verilen iki aylık süre içinde eve dönmemiş olması -terk eden eşin ihtara uymamakta haklı bir nedeninin bulunmaması -ihtarın samimi bir arzunun ürünü olması -çağrılan evin bağımsız…

Detaylar

İhtarnamede Nelere Yer Verilmelidir?

Geçerli bir ihtardan bahsedilebilmesi için; -İhtar talebinde bulunan eşin gerçekten evliliğini kurtarma çabası içinde olması ve evililik birliğinin devamı için samimi duygularla eşine eve geri dönmesi için davette bulunması, -samimi çağrıdan söz edilebilmesi için ihtarda bulunan eşin işbu samimiyetinin ihtardan önce olduğu gibi, ihtar isteminden sonra da devam ediyor olması, -ihtarda bulunan kişinin samimiyetinden bahsedilmesi…

Detaylar

Boşanma Hukuku Bakımından Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedenine Dayalı Boşanma Nedir?

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Geçimsizliğin evlilik birliğini temelden sarsmasına neden olduğunu takdir edecek olan hakimdir. Geçimsizliğin evlilik birliğini temelden sarsmasına neden olduğunu takdir edecek olan hakim, iş bu takdir yetkisini kullanırken; -davalı ve davacının ruhi, fiziki gücü, tahsili, dünya görüşü -dava açmaya neden…

Detaylar

Kusurlu Olan Taraf Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Tamamıyla kusurlu olan eşin dava açma hakkı yoktur. Ancak az kusurlu olan eşin bu hakkı vardır.

Evlilik birliğinin sarsılması konusunda davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Ancak vaki itiraz, hakkın kötüye hullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.